Konferencja o sąsiadach

W dniu 25 maja 2016 r. odbyła się w Lesznie I otwarta konferencja „Deutsch- polnische Nachbarschaft” (sąsiedztwo niemiecko- polskie). Inicjatorem tej śmiałej, gdyż prowadzonej w języku niemieckim, inicjatywy był miejscowy Instytut Lingwistyki Stosowanej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Amosa Komeńskiego.
W programie konferencji znalazły się głównie wystąpienia trzech gości z Niemiec; historyka z Dortmundu, samorządowca i działacza organizacji pozarządowej, obu z Drezna. Wszyscy oni mają spore doświadczenia we współpracy niemiecko- polskiej i przybyli do Leszna aby się nimi podzielić.

IMG_9746

 

Słowo wstępne miała mgr Regina Zielnica, spiritus movens tego przedsięwzięcia, a formalnie koordynator konferencji. Po otwarciu konferencji, dokonanym przez dyrektora instytutu dr Aleksandrę Wojciechowską wszedł na mównicę dr Martin Sprungala z Dortmundu, który w przekroju historycznym opisał relacje sąsiedzkie Polaków i Niemców. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Od konfrontacji do współpracy. Etapy niemiecko- polskiej integracji” wymienił złe i dobre doświadczenia obu narodów, wskazał także stereotypy, które często determinują zachowania względem sąsiada.

 

Martin Sprungala

Dr Martin Sprungala, swoje korzenie rodowe wywodzący z Moch w gminie Przemęt, jest od lat osobiście zaangażowany we współpracę Niemców z Polakami. Ma tu wielu przyjaciół i znajomych. Bywa w naszym regionie kilka razy w roku. Jest też bardzo płodnym autorem książek i tekstów na temat historii pogranicza polsko- niemieckiego. Swoje artykuły zamieszczał w prasie regionalnej Wschowy i okolic oraz w publikacjach towarzystw skupiających byłych mieszkańców ziem zachodnich. Od 2010 roku jest prezesem jednego z nich, Stowarzyszenia „Wisła- Warta” ( Landsmannschaft  Weichsel- Warthe).

Frank Müller

Drugi z prelegentów, dyplomowany inżynier Frank Müller, reprezentujący Niemiecko- Polskie Towarzystwo Współpracy Saksonia- Polska swoje wystąpienie zatytułował „Wprowadzenie do dobrego sąsiedztwa. Projekty Niemiecko- Polskiego Towarzystwa Saksonia”. Posiłkował się przykładami najbliższymi terenowo względem Leszna. Opowiadał o trwającej już kilkanaście lat współpracy Sławy z Dreznem, której spoiwem albo iskrą zapalną była być może przypadkowa zbieżność nazw. Nazwa wsi Lubogoszcz w gminie Sława w wersji niemieckiej brzmi tak samo jak jedna z dzielnic Drezna, Laubegast. Na bazie tej z pozoru niewiele znaczącej wspólnoty nazw zbudowała się prawdziwa współpraca społeczności Drezna i Sławy.

Jörg Lämmerhirt

W podobnym duchu akceptacji dla współpracy niemiecko- polskiej na różnych płaszczyznach wypowiadał się Ortsamtsleiter Jörg Lämmerhirt z Drezna, jeden z pięciu  wiceprezydentów.

Odbyta w Lesznie konferencja jest pierwszą z planowanego cyklu, poświęconego dobrym stosunkom między sąsiadami, ich wspólnym projektom, działaniom realizowanym przez związki,  towarzystwa, instytucje, przedsiębiorstwa, szkoły, uczelnie, a nawet osoby prywatne. Część osób z tych środowisk już znalazła się wśród około 260 osób, które skorzystały z zaproszenia na I konferencję w PWSZ.

Jak twierdzi mgr Regina Zielnica, koordynator projektu, „… społeczność PWSZ jest otwarta na sugestie i pomysły z sektora kultury i przedsiębiorczości. Obserwuje się wzrost zainteresowania kontaktem z Niemcami, powstają małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o handel z Niemcami, prywatne przedszkola i szkoły podstawowe zwracają się do pracowni dwujęzyczności przy naszym instytucie z zapytaniem o wsparcie we wdrożeniu programów dwujęzycznych, z reguły polsko-niemieckich i polsko-angielskich, pomagamy w znalezieniu partnerów w Niemczech, szkolimy kadrę pedagogiczną, dajemy wskazówki dydaktyczne, przekazujemy materiały, skierujemy na odpowiednią literaturę przedmiotową i placówki, które z powodzeniem wdrożyły już program dwujęzyczny.”

W dzień przed konferencją gości z Niemiec przywitano w gabinecie dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej, goszczono w Muzeum Regionalnym, oprowadzono po zabytkowej części Leszna. Duże wrażenie zrobiły na nich, rynek, klimatyczna restauracja „Zielona Antresola”, stary młyn i dzielnica żydowska, a co za tym idzie, fakt wieloetnicznej przeszłości miasta. Goście i gospodarze byli zgodni; warto ją eksponować i ożywić.

Przerwa kawowa

W dniu konferencji goście z Niemiec zostali przyjęci w urzędzie miasta na rozmowy z I wiceprezydentem miasta Leszna, Adamem Mytychem. Dają one stanowczo nadzieję na intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Drezno i Leszno.

Andrzej Szczudło

Wracajcie, opowiadajcie

W ostatnich latach wielu wschowian wyjechało za granicę. Główną tego przyczyną jest przymus ekonomiczny i bezrobocie – brak miejsc pracy w rodzinnym mieście. Ale są też inne powody jak egzotyczne związki małżeńskie, kariera naukowa itp. Wschowscy emigranci jak wszyscy tęsknią za swoim rodzinnym gniazdem, za miejscem swojego pochodzenia. Widać to po statystykach odwiedzanych stron internetowych.

Jarmark

Kiermasz Produktów Tradycyjnych – maj 2016 r. 

 

O emigrantach myślimy i my, którym udało się znaleźć we Wschowie miejsce na stałe. Ciekawi jesteśmy jak nasi krajanie radzą sobie w nowych miejscach, gdzie pracują, ale i jak z nowej perspektywy postrzegają naszą „starą” Wschowę?

Z chęcią będziemy prezentować ich relacje, a dla tych bardziej otwartych organizować otwarte spotkania. Tego typu aktywność zawiera się w zadaniach statutowych Stowarzyszenia Wschowa w Europie, które działa na styku W- Z; Wschowa – Zagranica.

Po walnym, po wyborach

Zgodnie z zapowiedzią i ogłoszeniem Walne Zebranie Stowarzyszenia Wschowa w Europie odbyło się 23 maja 2016 r. w restauracji FINEZJA na wschowskim rynku.

IMG_9695

Było to zebranie wyborcze, więc po rozliczeniu się z ubiegłej kadencji (2012 – 2016) i przyznaniu absolutorium dla Zarządu, przystąpiono do wybrania nowych składów ciał statutowych. Do Zarządu weszli; Piotr Buczek, Urszula Drożdżyńska, Krzysztof Karolczyk, Andrzej Nowicki i Andrzej Szczudło. Po ukonstytuowaniu się składu Zarządu ogłoszono, że prezesem został ponownie Andrzej Szczudło, jego zastępcami Krzysztof Karolczyk i Andrzej Nowicki, Urszula Drożdżyńska podjęła się funkcji sekretarza a Piotr Buczek – skarbnika.

IMG_9709

Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie, tj. Bolesław Trybuchowski – przewodniczący, Barbara Lewandowska i Aleksandra Stryjewska – członkowie. Najmniej dotychczas obciążane zadaniami ciało statutowe – Sąd Koleżeński podjęli się reprezentować Tadeusz Kołosionek, Maria Bednarczyk Jankowska i Henryk Jurołajć.

IMG_9720

Z nowych pomysłów na aktywność najciekawsze wydaje się organizowanie spotkań ze wschowianami, którzy zamieszkali za granicą, często w egzotycznych miejscach świata. Z pewnością będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami światowców i opowiedzieć jak znajdują dzisiejszą Wschowę, Polskę, Europę? Relacje z tych spotkań chcielibyśmy publikować na stronie internetowej SWwE.
Andrzej Szczudło

Wkrótce walne

W poniedziałek 25 kwietnia 2016 r. na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Wschowa w Europie postanowiono zwołać walne zebranie organizacji. Konieczność taka wynika z postanowień statutowych i jest związana z końcem czteroletniej kadencji obecnego zarządu. Wstępnie termin zebrania walnego ustalono na poniedziałek 23 maja br. Imienne zaproszenia członków wraz z porządkiem obrad i wskazaniem miejsca, w którym się odbędzie zostaną wysłane pocztą tradycyjną.

IMG_9369

Życzenia Świąteczne

Easter eggs.

Szukamy partnerów

5 marca br. w kawiarence ANIELKA na wschowskim Rynku odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wschowa w Europie z Panią Agatą Karolczyk – Kozyra. Pani Agata jest nauczycielką języka polskiego i wiedzy o kulturze w I LIceum Ogólnokształcącym im. T.Zana i Gimnazjum Językowym we Wschowie. Od lat w lokalnym środowisku znana jest z organizowania współpracy międzynarodowej młodzieży wschowskiej. O to spotkanie prosiliśmy licząc, że Pani Agata w kolejne projekty wkomponuje nasze stowarzyszenie. Dyskusja przy kawie upewniła nas w tym przekonaniu i dała nadzieję na owocną współpracę.

Agata_Amedia

 

 .

Życzenia Noworoczne

Na 2015

Na 2015

.

Stara – nowa Wschowa

W dniu 10 grudnia 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Wschowa w Europie spotkał się w celu podsumowania konkursu „Stara Wschowa nowym okiem”. Konkurs był ogłoszony po spotkaniu z Wojciechem Olejniczakiem – fotografem i reżyserem, autorem i wydawcą książek, które miało miejsce 26 września br. Informację o konkursie zamieszczono na stronach internetowych naszego stowarzyszenia a także Muzeum Ziemi Wschowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wschowie. Po wygaśnięciu terminu zgłaszania prac czyli po 31.10.2014 r., wskutek słabego zainteresowania przedłużono czas trwania konkursu do końca listopada.
Wpłynęły 4 prace tylko jednego autora, Dariusza Fogta ze Wschowy. Wobec tego Zarząd zdecydował nie zwoływać komisji konkursowej, a jedynemu uczestnikowi przyznać I nagrodę w wysokości 500 złotych. Złożyły się na nią Bank Spółdzielczy Wschowa oraz Stowarzyszenie Wschowa w Europie.
Gratulujemy uczestnikowi zdobycia nagrody a sponsorowi dziękujemy za wsparcie.
Andrzej Szczudło – prezes SWwE

Oto prace konkursowe:

budynek ratusza

Budynek ratusza

Na pierwszy rzut oka widać jak przez ostatnie kilka lat zmieniło się Stare Miasto we Wschowie. Odbudowano Kolegium Jezuickie po pożarze, gdzie obecnie mieści się siedziba Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wschowa oraz Punkt Informacji Turystycznej.

Byłe Kolegium Jezuickie

Byłe Kolegium Jezuickie

Plac Zamkowy obecnie jest miejscem, gdzie chętnie spędza się czas. Widać tutaj ogrom zmian w porównaniu z ubiegłymi latami. Po rewitalizacji Plac Zamkowy stał się miejscem odpoczynku wielu mieszkańców Wschowy. Można tutaj podziwiać starannie wypielęgnowaną zieleń, ścieżki z kostki granitowej oraz znajdującą się pośrodku fontannę. Wszystko to jest otoczone zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem.

Plac Zamkowy

Plac Zamkowy

.

Konkurs fotograficzny przedłużony

Uprzejmie informuję, że ogłoszony przed miesiącem konkurs fotograficzny „Stara Wschowa nowym okiem” został przedłużony. Prace konkursowe można dostarczać do końca listopada 2014 r. do siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, pocztą lub osobiście.
Przypominam, że Konkurs adresowany jest do amatorów – miłośników fotografii z terenu Ziemi Wschowskiej. Celem konkursu jest podkreślenie walorów naszego regionu oraz zaakcentowanie Jubileuszu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 zdjęć czarno – białych lub kolorowych w formacie A-4 (20cm x 30cm). Zdjęcie powinno zawierać umieszczoną na odwrocie pracy informację o autorze i uwiecznionym miejscu. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przyznane będą nagrody o wartości 500, 300 i 100 złotych.
Prace będą oceniane przez jury w składzie; Hanna Zaworonko – Olejniczak – fotograf i edytor z Paryża jako przewodnicząca oraz członkowie; Andrzej Szczudło – prezes SWwE, Dawid Gąsiorek – artysta fotografik ze Wschowy, Sławomir Basiński – historyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, Wojciech Lesiak – fotografik z Góry.
Andrzej Szczudło – kontakt 727 903 598
.

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Wschowa w Europie ogłasza otwarty konkurs fotograficzny pt. Stara Wschowa nowym okiem. Konkurs adresowany jest do amatorów – miłośników fotografii z terenu Ziemi Wschowskiej. Jego celem jest podkreślenie walorów naszego regionu oraz zaakcentowanie Jubileuszu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż 5 zdjęć czarno – białych lub kolorowych w formacie 20cm x 30cm. Zdjęcie powinno zawierać umieszczoną na odwrocie pracy informację o autorze i uwiecznionym miejscu.
Ponieważ każde zdjęcie ma swoją historię, opis jest bardzo ważny. Przesyłając więc zdjęcie na konkurs, ciekawie je opisz.
Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, 67-400 Wschowa do dnia 24 października 2014 r.
Podsumowaniu konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce na przełomie października i listopada (dokładny termin zostanie ogłoszony osobno). Będzie mu towarzyszyć wystawa prac w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Najciekawsze prace, z podpisem autora zostaną wykorzystane w folderach promocyjnych samorządu. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przyznane będą nagrody wartości 500, 300 i 100 złotych.
Prace będą oceniane przez jury w składzie; Hanna Zaworonko – Olejniczak – fotograf i edytor z Paryża jako przewodnicząca oraz członkowie; Andrzej Szczudło – prezes SWwE, Dawid Gąsiorek – artysta fotografik ze Wschowy, Sławomir Basiński – historyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, Wojciech Lesiak – fotografik z Góry.
.