Category: Aktualności

Konferencja o sąsiadach

Frank Müller

W dniu 25 maja 2016 r. odbyła się w Lesznie I otwarta konferencja „Deutsch- polnische Nachbarschaft” (sąsiedztwo niemiecko- polskie). Inicjatorem tej śmiałej, gdyż prowadzonej w języku niemieckim, inicjatywy był miejscowy Instytut Lingwistyki Stosowanej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Amosa Komeńskiego. W programie konferencji znalazły się głównie wystąpienia trzech gości z Niemiec; historyka z Dortmundu, …

Kontynuuj czytanie

Wracajcie, opowiadajcie

W ostatnich latach wielu wschowian wyjechało za granicę. Główną tego przyczyną jest przymus ekonomiczny i bezrobocie – brak miejsc pracy w rodzinnym mieście. Ale są też inne powody jak egzotyczne związki małżeńskie, kariera naukowa itp. Wschowscy emigranci jak wszyscy tęsknią za swoim rodzinnym gniazdem, za miejscem swojego pochodzenia. Widać to po statystykach odwiedzanych stron internetowych.   …

Kontynuuj czytanie

Po walnym, po wyborach

Zgodnie z zapowiedzią i ogłoszeniem Walne Zebranie Stowarzyszenia Wschowa w Europie odbyło się 23 maja 2016 r. w restauracji FINEZJA na wschowskim rynku. Było to zebranie wyborcze, więc po rozliczeniu się z ubiegłej kadencji (2012 – 2016) i przyznaniu absolutorium dla Zarządu, przystąpiono do wybrania nowych składów ciał statutowych. Do Zarządu weszli; Piotr Buczek, Urszula …

Kontynuuj czytanie

Życzenia Świąteczne

.

O zdjęciach na szkle

O starych aparatach fotograficznych i negatywach na szkle opowiadać będzie Wojciech Olejniczak. Zapraszamy! Informacje o prelegencie; www.olejny.pl , www.tres.org.pl , www.szklanenegatywy.pl.

Marszczymy czoła

W pocie i znoju we wtorek 4 lutego pracował Zarząd SWwE nad planem pracy na aktualny rok. Burza mózgów przyniosła niezłe owoce. Do koniecznych i standardowych działań jak np. walne zebranie, które zgodnie ze statutem powinno odbyć się w I kwartale roku, doszło kilka zupełnie nowych. Kłopotem było poszukiwanie optymalnych terminów naszych działań, gdyż nie jest …

Kontynuuj czytanie