Po walnym, po wyborach

Zgodnie z zapowiedzią i ogłoszeniem Walne Zebranie Stowarzyszenia Wschowa w Europie odbyło się 23 maja 2016 r. w restauracji FINEZJA na wschowskim rynku.

IMG_9695

Było to zebranie wyborcze, więc po rozliczeniu się z ubiegłej kadencji (2012 – 2016) i przyznaniu absolutorium dla Zarządu, przystąpiono do wybrania nowych składów ciał statutowych. Do Zarządu weszli; Piotr Buczek, Urszula Drożdżyńska, Krzysztof Karolczyk, Andrzej Nowicki i Andrzej Szczudło. Po ukonstytuowaniu się składu Zarządu ogłoszono, że prezesem został ponownie Andrzej Szczudło, jego zastępcami Krzysztof Karolczyk i Andrzej Nowicki, Urszula Drożdżyńska podjęła się funkcji sekretarza a Piotr Buczek – skarbnika.

IMG_9709

Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie, tj. Bolesław Trybuchowski – przewodniczący, Barbara Lewandowska i Aleksandra Stryjewska – członkowie. Najmniej dotychczas obciążane zadaniami ciało statutowe – Sąd Koleżeński podjęli się reprezentować Tadeusz Kołosionek, Maria Bednarczyk Jankowska i Henryk Jurołajć.

IMG_9720

Z nowych pomysłów na aktywność najciekawsze wydaje się organizowanie spotkań ze wschowianami, którzy zamieszkali za granicą, często w egzotycznych miejscach świata. Z pewnością będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami światowców i opowiedzieć jak znajdują dzisiejszą Wschowę, Polskę, Europę? Relacje z tych spotkań chcielibyśmy publikować na stronie internetowej SWwE.
Andrzej Szczudło