Konferencja o sąsiadach

W dniu 25 maja 2016 r. odbyła się w Lesznie I otwarta konferencja „Deutsch- polnische Nachbarschaft” (sąsiedztwo niemiecko- polskie). Inicjatorem tej śmiałej, gdyż prowadzonej w języku niemieckim, inicjatywy był miejscowy Instytut Lingwistyki Stosowanej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Amosa Komeńskiego.
W programie konferencji znalazły się głównie wystąpienia trzech gości z Niemiec; historyka z Dortmundu, samorządowca i działacza organizacji pozarządowej, obu z Drezna. Wszyscy oni mają spore doświadczenia we współpracy niemiecko- polskiej i przybyli do Leszna aby się nimi podzielić.

IMG_9746

 

Słowo wstępne miała mgr Regina Zielnica, spiritus movens tego przedsięwzięcia, a formalnie koordynator konferencji. Po otwarciu konferencji, dokonanym przez dyrektora instytutu dr Aleksandrę Wojciechowską wszedł na mównicę dr Martin Sprungala z Dortmundu, który w przekroju historycznym opisał relacje sąsiedzkie Polaków i Niemców. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Od konfrontacji do współpracy. Etapy niemiecko- polskiej integracji” wymienił złe i dobre doświadczenia obu narodów, wskazał także stereotypy, które często determinują zachowania względem sąsiada.

 

Martin Sprungala

Dr Martin Sprungala, swoje korzenie rodowe wywodzący z Moch w gminie Przemęt, jest od lat osobiście zaangażowany we współpracę Niemców z Polakami. Ma tu wielu przyjaciół i znajomych. Bywa w naszym regionie kilka razy w roku. Jest też bardzo płodnym autorem książek i tekstów na temat historii pogranicza polsko- niemieckiego. Swoje artykuły zamieszczał w prasie regionalnej Wschowy i okolic oraz w publikacjach towarzystw skupiających byłych mieszkańców ziem zachodnich. Od 2010 roku jest prezesem jednego z nich, Stowarzyszenia „Wisła- Warta” ( Landsmannschaft  Weichsel- Warthe).

Frank Müller

Drugi z prelegentów, dyplomowany inżynier Frank Müller, reprezentujący Niemiecko- Polskie Towarzystwo Współpracy Saksonia- Polska swoje wystąpienie zatytułował „Wprowadzenie do dobrego sąsiedztwa. Projekty Niemiecko- Polskiego Towarzystwa Saksonia”. Posiłkował się przykładami najbliższymi terenowo względem Leszna. Opowiadał o trwającej już kilkanaście lat współpracy Sławy z Dreznem, której spoiwem albo iskrą zapalną była być może przypadkowa zbieżność nazw. Nazwa wsi Lubogoszcz w gminie Sława w wersji niemieckiej brzmi tak samo jak jedna z dzielnic Drezna, Laubegast. Na bazie tej z pozoru niewiele znaczącej wspólnoty nazw zbudowała się prawdziwa współpraca społeczności Drezna i Sławy.

Jörg Lämmerhirt

W podobnym duchu akceptacji dla współpracy niemiecko- polskiej na różnych płaszczyznach wypowiadał się Ortsamtsleiter Jörg Lämmerhirt z Drezna, jeden z pięciu  wiceprezydentów.

Odbyta w Lesznie konferencja jest pierwszą z planowanego cyklu, poświęconego dobrym stosunkom między sąsiadami, ich wspólnym projektom, działaniom realizowanym przez związki,  towarzystwa, instytucje, przedsiębiorstwa, szkoły, uczelnie, a nawet osoby prywatne. Część osób z tych środowisk już znalazła się wśród około 260 osób, które skorzystały z zaproszenia na I konferencję w PWSZ.

Jak twierdzi mgr Regina Zielnica, koordynator projektu, „… społeczność PWSZ jest otwarta na sugestie i pomysły z sektora kultury i przedsiębiorczości. Obserwuje się wzrost zainteresowania kontaktem z Niemcami, powstają małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o handel z Niemcami, prywatne przedszkola i szkoły podstawowe zwracają się do pracowni dwujęzyczności przy naszym instytucie z zapytaniem o wsparcie we wdrożeniu programów dwujęzycznych, z reguły polsko-niemieckich i polsko-angielskich, pomagamy w znalezieniu partnerów w Niemczech, szkolimy kadrę pedagogiczną, dajemy wskazówki dydaktyczne, przekazujemy materiały, skierujemy na odpowiednią literaturę przedmiotową i placówki, które z powodzeniem wdrożyły już program dwujęzyczny.”

W dzień przed konferencją gości z Niemiec przywitano w gabinecie dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej, goszczono w Muzeum Regionalnym, oprowadzono po zabytkowej części Leszna. Duże wrażenie zrobiły na nich, rynek, klimatyczna restauracja „Zielona Antresola”, stary młyn i dzielnica żydowska, a co za tym idzie, fakt wieloetnicznej przeszłości miasta. Goście i gospodarze byli zgodni; warto ją eksponować i ożywić.

Przerwa kawowa

W dniu konferencji goście z Niemiec zostali przyjęci w urzędzie miasta na rozmowy z I wiceprezydentem miasta Leszna, Adamem Mytychem. Dają one stanowczo nadzieję na intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Drezno i Leszno.

Andrzej Szczudło