Powrót do Stowarzyszenie

Władze

Prezes – Andrzej Szczudło,
Wiceprezesi – Piotr Buczek i Andrzej Nowicki,
Sekretarz – Maria Bednarczyk – Jankowska.