Stowarzyszenie

.

Statut

Statut_SWwE_2012001.

Członkowie

Stowarzyszenie Wschowa w Europie liczy 21 członków. W większości są to osoby, które w latach poprzednich współpracowały z Holendrami. Większość z nich to znani we Wschowie samorządowcy. Chętnie zobaczymy w swoim gronie również nowych członków, którzy widzą swoją aktywność na styku naszej Małej Wschowskiej Ojczyzny z zagranicą. Zapraszamy!.

Dokumenty

.

Sprawozdania

.

Na styku W-Z

.

Władze

Prezes – Andrzej Szczudło, Wiceprezesi – Piotr Buczek i Andrzej Nowicki, Sekretarz – Maria Bednarczyk – Jankowska.