Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Wschowa w Europie ogłasza otwarty konkurs fotograficzny pt. Stara Wschowa nowym okiem. Konkurs adresowany jest do amatorów – miłośników fotografii z terenu Ziemi Wschowskiej. Jego celem jest podkreślenie walorów naszego regionu oraz zaakcentowanie Jubileuszu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż 5 zdjęć czarno – białych lub kolorowych w formacie 20cm x 30cm. Zdjęcie powinno zawierać umieszczoną na odwrocie pracy informację o autorze i uwiecznionym miejscu.
Ponieważ każde zdjęcie ma swoją historię, opis jest bardzo ważny. Przesyłając więc zdjęcie na konkurs, ciekawie je opisz.
Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, 67-400 Wschowa do dnia 24 października 2014 r.
Podsumowaniu konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce na przełomie października i listopada (dokładny termin zostanie ogłoszony osobno). Będzie mu towarzyszyć wystawa prac w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Najciekawsze prace, z podpisem autora zostaną wykorzystane w folderach promocyjnych samorządu. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przyznane będą nagrody wartości 500, 300 i 100 złotych.
Prace będą oceniane przez jury w składzie; Hanna Zaworonko – Olejniczak – fotograf i edytor z Paryża jako przewodnicząca oraz członkowie; Andrzej Szczudło – prezes SWwE, Dawid Gąsiorek – artysta fotografik ze Wschowy, Sławomir Basiński – historyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, Wojciech Lesiak – fotografik z Góry.
.