Marszczymy czoła

W pocie i znoju we wtorek 4 lutego pracował Zarząd SWwE nad planem pracy na aktualny rok. Burza mózgów przyniosła niezłe owoce. Do koniecznych i standardowych działań jak np. walne zebranie, które zgodnie ze statutem powinno odbyć się w I kwartale roku, doszło kilka zupełnie nowych. Kłopotem było poszukiwanie optymalnych terminów naszych działań, gdyż nie jest jeszcze ogłoszony kalendarz imprez gminnych ani powiatowych. Martwi nas, że będzie pewnie jak dotychczas; w jeden weekend serwuje się ludziom 5 propozycji do wyboru, a w następnym ani jednej czyli „Róbta co chceta”. Głośno wołamy o koordynację planu imprez w Powiecie Wschowskim, do czego najbardziej predysponowana powinna być Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych .

 .