Stara – nowa Wschowa

W dniu 10 grudnia 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Wschowa w Europie spotkał się w celu podsumowania konkursu „Stara Wschowa nowym okiem”. Konkurs był ogłoszony po spotkaniu z Wojciechem Olejniczakiem – fotografem i reżyserem, autorem i wydawcą książek, które miało miejsce 26 września br. Informację o konkursie zamieszczono na stronach internetowych naszego stowarzyszenia a także Muzeum Ziemi Wschowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wschowie. Po wygaśnięciu terminu zgłaszania prac czyli po 31.10.2014 r., wskutek słabego zainteresowania przedłużono czas trwania konkursu do końca listopada.
Wpłynęły 4 prace tylko jednego autora, Dariusza Fogta ze Wschowy. Wobec tego Zarząd zdecydował nie zwoływać komisji konkursowej, a jedynemu uczestnikowi przyznać I nagrodę w wysokości 500 złotych. Złożyły się na nią Bank Spółdzielczy Wschowa oraz Stowarzyszenie Wschowa w Europie.
Gratulujemy uczestnikowi zdobycia nagrody a sponsorowi dziękujemy za wsparcie.
Andrzej Szczudło – prezes SWwE

Oto prace konkursowe:

budynek ratusza

Budynek ratusza

Na pierwszy rzut oka widać jak przez ostatnie kilka lat zmieniło się Stare Miasto we Wschowie. Odbudowano Kolegium Jezuickie po pożarze, gdzie obecnie mieści się siedziba Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wschowa oraz Punkt Informacji Turystycznej.

Byłe Kolegium Jezuickie

Byłe Kolegium Jezuickie

Plac Zamkowy obecnie jest miejscem, gdzie chętnie spędza się czas. Widać tutaj ogrom zmian w porównaniu z ubiegłymi latami. Po rewitalizacji Plac Zamkowy stał się miejscem odpoczynku wielu mieszkańców Wschowy. Można tutaj podziwiać starannie wypielęgnowaną zieleń, ścieżki z kostki granitowej oraz znajdującą się pośrodku fontannę. Wszystko to jest otoczone zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem.

Plac Zamkowy

Plac Zamkowy

.